สินค้าและบริการ / TWIN WASHING THINNER (ทินเนอร์ล้างสี)

TWIN WASHING THINNER (ทินเนอร์ล้างสี)

สูตรผสมพิเศษเฉพาะสำหรับล้างสีอบ/สีแห้งเร็ว และอุปกรณ์พ่นสี โดยเฉพาะระบบท่อพ่นสี/ระบบหุ่นยนต์/ไฟฟ้าทั่วไป

• ระคายเคื่องต่อผิวหนังน้อยมาก กลิ่นไม่ฉุน
• ทำความสะอาดได้เร็วและสะอาด
• ไม่ทำลายชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์พ่นสี

ชนิดบรรจุภัณท์: ปี๊ป , ถัง