สินค้าและบริการ / TWIN WASHING THINNER #404 (ทินเนอร์ล้าง #404)

TWIN WASHING THINNER #404 (ทินเนอร์ล้าง #404)

ทินเนอร์ล้างสูตรพิเศษที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ทําความสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทําลายชิ้นส่วนต่างๆของระบบพ่นสีหรืออุปกรณ์พ่นสี

  • ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว
  • ไม่ทำลายชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์พ่นสี
  • ช่วยลดต้นทุนในแง่การผลิต

ชนิดบรรจุภัณท์: ปี๊ป , ถัง