เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.ดับบลิว. เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายทินเนอร์และโซลเว้นท์สำหรับงานอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWIN” บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตทินเนอร์คุณภาพสูงที่หลากหลายสำหรับใช้ในงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทินเนอร์สำหรับการล้างสีทุกชนิด การผลิตของเราครอบคลุมสูตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสูตรมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสูตรพิเศษที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ

สินค้าของเราได้รับการไว้วางใจจากองค์กรณ์ชั้นนำระดับโลกรวมถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตเร็วในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้น การผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และการบริการจัดส่งสินค้าที่เน้นความรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตทินเนอร์คุณภาพสูงในประเทศไทย

พันธกิจ: สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าของเรา โดยการผลิตทินเนอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนด้านบริการให้ดีที่สุด

121g