สินค้าและบริการ / TWIN REMOVER #900 (น้ำยาลอกสี)

TWIN REMOVER #900 (น้ำยาลอกสี)

เป็นเคมีภัณฑ์เหลวที่มีคุณสมบัติในการลอกสี ทำความสะอาดสีที่ติดอยู่ตาม
ชิ้นงานต่างๆ เช่น Hanger, Jig และชิ้นงานทั่วๆไป สามารถใช้กับสีได้หลาย
ประเภท และใช้หมุนเวียนได้ตลอด

• สามารถลอกสีได้รวดเร็วและปลอดภัยกว่าการลอกสีโดยวิธีเผาไฟ
• ใช้แบบจุ่ม/แช่ทิ้งไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุด

ชนิดบรรจุภัณฑ์: ปี๊ป, ถัง