สินค้าและบริการ / TWIN PLASTIC THINNER (ทินเนอร์ผสมสีพลาสติก)

TWIN PLASTIC THINNER (ทินเนอร์ผสมสีพลาสติก)

ใช้ทำละลาย/ผสมกับสีพ่นพลาสติกทุกชนิดในอุตสาหกรรมรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

• ทำให้สีแห้งเร็ว ปราศจากเมล็ดฝุ่นและได้งานที่เร็วกว่าเดิม

ชนิดบรรจุภัณท์: ปี๊ป , ถัง