สินค้าและบริการ / SOLVENTS (โซลเว้นท์ชนิดต่างๆ)

SOLVENTS (โซลเว้นท์ชนิดต่างๆ)

• Methanol

• I.P.A. (Isopropyl Alcohol)

• M.E.K. (Methyl Ethyl Ketone)

• E.A. (Ethyl Acetate)

• Acetone

• น้ำมันก๊าด (Kerosene)

• ฯลฯ

ชนิดของบรรจุภัณฑ์: ปี๊ป, แกลลอน, ถัง