สินค้าและบริการ / TWIN SPECIAL THINNER (ทินเนอร์ล้างสูตรพิเศษ)

TWIN SPECIAL THINNER (ทินเนอร์ล้างสูตรพิเศษ)

ทินเนอร์เกรดสูง แห้งเร็ว สำหรับงานพ่นสีรถยนต์และชิ้นงานเหล็กสำหรับ
สีแห้งเร็ว รวมทั้งใช้ล้างสีและอุปกรณ์พ่นสีได้ด้วย โดยไม่แสบมือ

• ได้งานสีที่ดี คุณภาพที่คงที่

ชนิดบรรจุภัณฑ์: ปี๊ป, ถัง