สินค้าและบริการ / TWIN REMOVER 2000 (ผงเคมีให้สีลอยน้ำ)

TWIN REMOVER 2000 (ผงเคมีให้สีลอยน้ำ)

เป็นผงเคมีพิเศษ พัฒนาเพื่อช่วยรักษาความสะอาดของระบบน้ำหมุนเวียน
ในตู้พ่นสี (ม่านน้ำตก) เหมาะสำหรับใช้แยกสีออกจากน้ำ จะทำให้สีรวมตัว
กันเป็นกลุ่มก้อนแยกลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดน้ำเสีย
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ำหมุนเวียน

ชนิดบรรจุภัณฑ์: ปี๊ป, ถัง